Administratívna budova Trenčianskeho samosprávneho kraja
Trenčín

Administratívna budova Trenčianskeho samosprávneho kraja
Trenčín


Dodávka a montáž prípojky, regulačnej stanice a vnútorných rozvodov plynu, vykurovania a kotolne o výkone 1,2 MW
Termín: 4/2008 - 5/2009

Objednávateľ: Vion a.s.
č. tel.: 037 / 640 3322
Prevádzková budova firmy Damont
Dubnica nad Váhom

Prevádzková budova firmy Damont
Dubnica nad Váhom

Dodávka a montáž DRS a rozvodov plynu, zdravotechniky a vykurovania
Termín: 5/2009

Objednávateľ: Damont s.r.o.
č. tel.: 042 / 442 3635
Dom štátnej správy
Nové Mesto nad Váhom

Dom štátnej správy
Nové Mesto nad Váhom


Dodávka a montáž vykurovania pre objekt 101 A
Termín: 6-11/2000

Objednávateľ: DETMAR s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
č. tel.: 032 / 710 961
EVPÚ
Nová Dubnica

EVPÚ
Nová Dubnica

Administratívny objekt - Prestavba vykurovania, chladenia a ZTI
Termín: 5/2007 - 1/2008
Sociálna poisťovňa
Trenčín

Sociálna poisťovňa
Trenčín


Kompletná realizácia ústredného vykurovania kotolňa o výkone 425 kW
Termín: 7/2000 - 2/2001

Objednávateľ: SIBAMAC, a.s., OZ Dubnica nad Váhom
Admin. budova Nám.1.mája
Bratislava

Admin. budova Nám.1.mája
Bratislava

Plynoinštalácia, plynová kotolňa, ústredné vykurovanie
Termín: 1-2/1999

Objednávateľ: 1.garantovaná a.s. Bratislava
č. tel.: 02 / 628 01 272
Admin.budova
Nové Zámky

Admin.budova
Nové Zámky

Rekonštrukcia ÚK v administratívnej budove
Termín: 11-12/1999

Objednávateľ: 1. garantovaná a.s. Bratislava
č. tel.: 02 / 628 01 272
OTP Banka Slovensko a.s.
Trenčín

OTP Banka Slovensko a.s.
Trenčín

Rekonštrukcia plynovej kotolne - plynoinštalácia a vykurovanie
Termín: 12/2002 - 1/2003

Objednávateľ: OTP Banka Slovensko a.s. Bratislava
č. tel.: 032 / 652 3453
Slovenská sporiteľňa
Púchov

Slovenská sporiteľňa
Púchov

Rekonštrukcia kotolne
Termín: 7-8/2007

Objednávateľ: SLSP a.s., Bratislava
č. tel.: 02 / 5850 6602
POIS«OVÒA OTČINA
Trenčín

POIS«OVÒA OTČINA
Trenčín


Dodávka a montáž vykurovania, plynoinštalácia, kotolňa o výkone 200 kW
Termín: 10/1996 - 1/1997

Objednávateľ: Poisťovňa OTČINA
č.tel.: 032 / 651 7532
Expozitúra poisťovne
Martin

Expozitúra poisťovne
Martin

Dodávka a montáž ústredného vykurovania
NTL plynovod a plynová prípojka

Termín: 11/1999 - 2/2000

Objednávateľ: 1. garantovaná a.s. Bratisalva
č. tel.: 02/ 628 01272
Investičná a rozvojová banka
Trenčín

Investičná a rozvojová banka
Trenčín

Výmena kotla a vyvložkovanie komína
Termín: 11-12/2001

Objednávateľ: IRB a.s. Bratislava
č. tel.: 032 / 652 2592
Pobočka VšZP
Trenčín

Pobočka VšZP
Trenčín

Plynová NTL prípojka - vonkajší a vnútorný plynovod
Termín: 11-12/1999

Objednávateľ: VšZP
č. tel.: 042 / 443 85315
A.S.A. - PRINT s.r.o.
Trenčín

A.S.A. - PRINT s.r.o.
Trenčín

Dodávka a montáž ústredného vykurovania v areáli spoločnosti
Termín: 5-11/2004

Objednávateľ: A.S.A. - PRINT s.r.o., Trenčín
Budova TRIM
Dubnica nad Váhom

Budova TRIM
Dubnica nad Váhom

Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK
Termín: 6-8/2007

Objednávateľ: TRIM s.r.o., Dubnica nad Váhomč. tel.: 042 / 442 3753
BRESMAN
Dubnica nad Váhom

BRESMAN
Dubnica nad Váhom

Zdravotechnická inštalácia a ÚK
Plynofikácia a ústredné vykurovanie

Termín: 2-9/1998

Objednávateľ: I & K STAV
č. tel.: 042 / 442 0889
Filmové ateliéry KOLIBA
Bratislava

Filmové ateliéry KOLIBA
Bratislava

Výmena vykurovacích telies
Termín: 11-12/2000

Objednávateľ: RE-ARCH, a.s. Bratislava
č. tel.: 044 / 554 8162
ORPZ SR
Dubnica nad Váhom

ORPZ SR
Dubnica nad Váhom


Prípojka plynu, vnútorná plynoinštalácia, ÚK, kotolňa
Termín: 3-6/1997

Objednávateľ: KRUTEK a.s. Trenč. Teplice
č. tel.: 032 / 655 3204
ObÚ
Dubnica nad Váhom

ObÚ
Dubnica nad Váhom

Rekonštrukcia ÚK, kotolne a vnútornej plynoinštalácie
Objednávateľ: Mestský úrad Dubnica n/V
č.tel.: 042 / 442 5233
Stanica technickej kontroly
Kolačín

Stanica technickej kontroly
Kolačín

Dodávka a montáž ÚK, plynoinštalácie, kanalizácie a vody
Termín: 10-12/2003
KVETA
Trenčianske Stankovce

KVETA
Trenčianske Stankovce

Prípojky vody, plynu, plynoinštalácie, ZTI, ÚK
Termín: 3-7/2003

Objednávateľ: MONOLIT Slovakia s.r.o., Trenčín
č. tel.: 032 / 652 6538
Miga
Trenčín

Miga
Trenčín

Rekonštrukcia ÚK, ZTI
Termín: 11-12/2003

Objednávateľ: Miga s.r.o.
č. tel.: 032 / 6587 573
Premac
Dubnica nad Váhom

Premac
Dubnica nad Váhom

Plynofikácia prevádzkovej budovy
Termín: 9/2003

Vnútorne rozvody plynu pre Simac a Premac
Termín: 11-12/2000

Objednávateľ: Premac s.r.o.
č. tel.: 02 / 4927 9118
AMADEUS
Trenčianske Teplice

AMADEUS
Trenčianske Teplice

Dodávka a montáž prípojky plynu, ZTI, ÚK
Termín: 10-12/2002

Objednávateľ: MONOLIT Slovakia s.r.o., Trenčín
č. tel. : 032 / 652 6538, 658 1205
HEITEC SLOVAKIA
Trenčín

HEITEC SLOVAKIA
Trenčín

Rekonštrukcia firmy - ZTI, plyn, vykurovanie
Termín: 11/2000

Objednávateľ: Heitec Slovakia
č. tel.: 032 / 659 8379
PORCELÁN A CRYSTÁL
Trenčín

PORCELÁN A CRYSTÁL
Trenčín

Dodávka a montáž ÚK, ZTI, VZT, plynovod, kanalizácia
Termín: 12/1996 - 2/1997

Objednávateľ: PORCELÁN A CRYSTÁL
č.tel.: 032 / 743 0293
POŠTA
Trenčianske Teplice

POŠTA
Trenčianske Teplice

Rekonštrukcia ústredného vykurovania
Termín: 7-9/1996

Objednávateľ: RECORD s.r.o. Trnava, CONSTRUMA s.r.o. Trenčín
č.tel.: 032 / 655 2761
Kotolňa MsÚ
Dubnica nad Váhom

Kotolňa MsÚ
Dubnica nad Váhom

Rekonštrukcia vykurovania, plynofikácia kotolne
Termín: 7-9/1996

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
č.tel.: 042 / 442 2396
Borčický Kaštieľ
Borčice

Borčický Kaštieľ
Borčice

Rekonštrukcia kotolne
Termín: 10-11/1998

Objednávateľ: SKLOOBAL a.s. Nemšová
č. tel.: 032 / 659 8122, 659 8430
Budova OAC
Považská Bystrica

Budova OAC
Považská Bystrica

Výmena kotla a jeho spustenie do prevádzky
Termín: 9/1999

Objednávateľ: POS a.s. Považská Bystrica
č. tel.: 042 / 432 0456
Dukelská štvrť
Dubnica nad Váhom

Dukelská štvrť
Dubnica nad Váhom

Zhotovenie plynovej kotolne
Termín: 4-9/2003

Objednávateľ: DL - PLUS s.r.o.
č. tel.: 0905 497 230
K - A
Partizánske

K - A
Partizánske

Dodávka a montáž kotolne a ÚK
Termín: 8-9/1996

Objednávateľ: Energyr s.r.o.
Areál mech. strediska a stavebnín
Považské Podhradie

Areál mech. strediska a stavebnín
Považské Podhradie

Montáž dvoch kotolní na propán, montáž plyn.potrubia
Termín: 9/1999

Objednávateľ: POS a.s. Považská Bystrica
č. tel.: 042 / 432 0456
Recyklačné stredisko
Dubnica nad Váhom

Recyklačné stredisko
Dubnica nad Váhom

Rekonštrukcia haly, ZTI, ÚK, plynoinštalácia
Termín: 9-1995

Investor: SIBAMAC a.s., OZ Dubnica nad Váhom
č.tel.: 042 / 442 2253
Mäsocentrum - MAROŠ
Trenčín

Mäsocentrum - MAROŠ
Trenčín

Zhotovenie prípojky plynu a montáž ÚK
Termín: 6-11/2001

Objednávateľ: CONSTRUMA s.r.o. Trenčín
č. tel.: 032 / 743 1692