Firma Vikra sa vďaka svojim skúsenostiamveľkým nárokom na kvalitu práce podieľala na budovaní i modernizácií technologických zariadení a potrubných rozvodov vo výrobných závodov v odvetviach výroby stavebných hmôt, hutníctva a metalurgie, sklárskeho, potravinárskeho, textilného, elektrotechnického, drevospracujúceho a gumárenského priemyslu.
 
Uskutočňujeme montáž rôznych technologických, strojných zariadení a celkov ako napríklad:

» kompresorové stanice, vzdušníky, vzduchové filtre
» vodné hospodárstva, čerpadlá rôznych druhov a výkonov,
chladiace zariadenia, prečerpávacie stanice

» zariadenia na dávkovanie uholného prášku
» kalcináčné horáky, horáky rotačných pecí na mletie cementu
» horáky pre sklárske pece, plynové regulačné rady
» kalolisy, varostroje
» výmenníky tepla
» dopravníky
» rôzne nádrže a zásobníky
 
Realizujeme dodávku a montáž potrubných rozvodov a dielov z uhlíkových i ušľachtilých ocelí a plastových materiálov ako aj potrubia s čadičovou výplňou na prepravu plynných, kvapalných a abrazívnych látok.