ČOV
Nove Mesto nad Váhom

ČOV
Nove Mesto nad Váhom


Plynojem - výmena vykurovacieho hada
Termín: 6-7/2004

Rekonštrukcia kotolne a plynová prípojka
Výkon kotolne 620kW

Termín: 6-9/2003

Objednávateľ: Trenčianska vodohosp. Spoločnosť a.s. Trenčín
č. tel.: 032 / 652 8156
ČOV
Trenčín

ČOV
Trenčín

Výmena vykurovacieho telesa - Plynojem
Termín: 8-9/2003

Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu tepla
Termín: 9-10/2002

Objednávateľ: Trenčianska vodohosp. Spoločnosť a.s. Trenčín
č. tel.: 032 / 652 8156
Vodná elektráreň
Ladce

Vodná elektráreň
Ladce

Prevádzkové meranie prietoku turbínou TG1, TG2, dodávka a montáž technolog. časti, tlaková skúška, vykonanie lokálnych úprav drážok a káps
Termín: 7/2001

Objednávateľ: SE a.s. Vodné elektrárne Trenčín, o.z.
č. tel.: 032 / 657 0146