Príles
Trenčianska Teplá

Príles
Trenčianska Teplá


STL - plynovod
Termín: 8/2006 - 7/2007

Investor: Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín
Objednávateľ: TRIM s.r.o., Dubnica nad Váhom
č. tel.: 032 / 652 6538
Areál ZTS
Dubnica nad Váhom

Areál ZTS
Dubnica nad Váhom

STL plynovod DE 15 - DZ 20
Termín: 3-5/2007

Rozvod STL plynu - úsek č. 8
Neutralizačná stanica DZ 19 - Plynoinštalácia

Termín: 8-9/2006

Priemyselný plynovod ZP od objektu DE15 po objekt DM6DPH
Prípojka STL plynu pre objekt ZTS ŠPECIÁL
Prípojka STL plynu pre objekt DC 45
Prípojka STL plynu pre objekt DU 48
Prípojka STL plynu pre objekt DM 6
Termín: 9-11/2005

Rozvod STL zemného plynu pre priemyselnú zónu
Termín: 6-11/2000

Objednávateľ: DNV ENERGO, Dubnica nad Váhom
č. tel.: 042 / 448 5002
IBV Háje (Kvadrant II.)
Dubnica nad Váhom

IBV Háje (Kvadrant II.)
Dubnica nad Váhom

Rozšírenie STL plynovodu a vodovodu
Termín: 7/2007 - 5/2008

Objednávateľ: STAVMAX PLUS, s.r.o. Dubnica n/V
č. tel.: 042 / 442 0754, 444 2099
IBV Pod Húštikom
Nová Dubnica

IBV Pod Húštikom
Nová Dubnica

Výstavba STL plynovodu
Termín: 9-11/2000

Objednávateľ: Občianske združenie Húštik
Zastúpenie: Javorek Anton
č. tel.: 0905 602 710
Námestie Matice Slovenskej
Dubnica nad Váhom

Námestie Matice Slovenskej
Dubnica nad Váhom

Rozšírenie inžinierských sietí - STL plynovod
Termín: 6/2001

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
č. tel.: 042 / 442 2396