Kondenzačná technika

Kondenzačné kotly svojou modernou konštrukciou predstavujú najefektívnejší spôsob využitia energie so zemného plynu a tým spåňajú parametre úspornosti i šetrnosti voči životnému prostrediu.

Totiž, pri klasickom nízkoteplotnom kotly odchádzajú spaliny cez komín priamo von. Naopak kondenzačné kotly toto teplo odovzdávajú ochladenej vode pritekajúcej zo systému a prihrejú ju. Týmto spôsobom stačí na jej dohriatie - skôr ako sa vráti naspäť do systému - menšie množstvo plynu. Pri ochladzovaní spalín dochádza ku kondenzácii obsiahnutej vodnej pary a k uvoľneniu kondenzačného tepla.


Kondenzačný kotol

Kondenzačné kotly

Princíp kondenzačného kotla


Ich úspornosť teda spočíva teda v tom, že využívajú aj časť kondenzačného tepla pary obsiahnutej v spalinách. Spotrebujú tak o 17% menej energie ako klasické kotly a až o 33% menej ako zastarané plynové kotly. Predpokladom je však dodržanie niektorých pravidiel inštalácie ako správne nadimenzovanie nového, resp. úprava pôvodného vykurovacieho systému a odvod spalín a kondenzátu.

Neváhajte a kontaktujte nás pre bližšie informácie!