Polyfunkčný dom Jilemnického
Trenčín

Polyfunkčný dom Jilemnického
Trenčín


Dodávka a montáž vykurovania a plynoinštalácie, 18 kotlov, každý o výkone 24 kW
Termín: 1-6/2009

Objednávateľ: Doprastav Export s.r.o.
č. tel.: 02 / 44 87 34 66
OZC MAX
Trenčín

OZC MAX
Trenčín


Plynofikácia a vykurovanie, plynová kotolňa
Termín: 9-11/2005

Objednávateľ: Keraming a.s., Trenčín
č. tel.: 032 / 652 0075
OC
Košice

OC
Košice

Dodávka a montáž ÚK a plynoinštalácia, OST o výkone 650 kW
Termín: 8-10/2002

Objednávateľ: ZIPP BRATISLAVA s.r.o.
č. tel.: 02 / 492 41 111
OC
Piešťany

OC
Piešťany

Dodávka a montáž ÚK, ZTI a plynoinštalácia, kotolňa o výkone 405 kW
Termín: 4-5/2002

Objednávateľ: ZIPP BRATISLAVA s.r.o.
č. tel.: 02 / 492 41 111
OC
Ružomberok

OC
Ružomberok

Dodávka a montáž ÚK, ZTI a plynoinštalácia, kotolňa o výkone 345 kW
Termín: 9-11/2001

Objednávateľ: ZIPP BRATISLAVA s.r.o.
č. tel.: 02 / 492 41 111
OC
Trenčín

OC
Trenčín

Dodávka a montáž ÚK, ZTI a plynoinštalácia, kotolňa o výkone 405 kW
Termín: 8-10/2001

Objednávateľ: ZIPP BRATISLAVA s.r.o.
č. tel.: 02 / 492 41 111
TESCO
Dubnica nad Váhom

TESCO
Dubnica nad Váhom


Realizácia kotolne o výkone 150 kW vrátane komína s nosnou konštrukciou, ÚK a vnútorného plynovodu
Termín: 8-9/2003

Objednávateľ: SIBAMAC a.s. Bratislava, OZ Dubnica n/Váhom
č. tel.: 042 / 442 2419, 442 2252
Centrum Masaryčky
Trenčín

Centrum Masaryčky
Trenčín

Plynofikácia kotolne, dodávka a montáž ZTI
Termín: 7/2007 - 2/2008

Objednávateľ: MONOLIT Slovakia s.r.o., Trenčín
č. tel.: 032 / 652 6538
Polyfunkčný objekt SEKO & DAPA
Trenčín

Polyfunkčný objekt SEKO & DAPA
Trenčín


Plynofikácia a vykurovanie, zdravotechnika
Termín: 2-6/2006

Objednávateľ: MONOLIT Slovakia s.r.o., Trenčín
č. tel.: 032 / 652 6538
Polyfunkčný objekt (Legionárska ulica)
Trenčín

Polyfunkčný objekt (Legionárska ulica)
Trenčín

Dodávka a montáž ZTI, ÚK a rozvodu plynu
Termín: 3-6/2002

Objednávateľ: VOD-EKO a.s. Trenčín
č. tel.: 032 / 652 8017 , 032 / 652 6538
Polyfunkčný dom (MUDr. Dubača)
Trenčín

Polyfunkčný dom (MUDr. Dubača)
Trenčín

Ústredné vykurovanie, plynovod a zdravotechnická inštalácia
Termín: 11/1997 - 5/1998

Objednávateľ: Pozemné stavby Dubnica s.r.o.
č. tel.: 042 / 442 1547
Polyfunkčný objekt (Pečnianska ulica)
Bratislava

Polyfunkčný objekt (Pečnianska ulica)
Bratislava

Dodávka a montáž zdravotechniky, plynu a ústredného kúrenia v objekte „Garáže a podnikateľské aktivity”
Termín: 2/2000

Objednávateľ: EURO-BUILDING, a.s. Bratislava
č. tel.: 02 / 524 44 520
HERBÁRIA
Trenčín

HERBÁRIA
Trenčín

Plynoinštalácia a vykurovanie v polyfunkčnom dome
Výkon kotolne 120 kW

Termín: 4-6/1998

Objednávateľ: HERBÁRIA s.r.o. Trenčín
č. tel.: 032 / 744 0881
Autosalón a servis BMW
Trenčianska Turná

Autosalón a servis BMW
Trenčianska Turná


Vykurovanie, plynoinštalácia a zdravotechnika
Termín: 6-8/2007

Objednávateľ: Keraming a.s., Trenčín
č. tel.: 032 / 652 0075
Predajné a servisné centrum PEUGEOTE
Trenčín

Predajné a servisné centrum PEUGEOTE
Trenčín

Vodoinštalácia, plynoinštalácia a montáž ÚK
Termín: 9-10/1995

Objednávateľ: AGROSTAV, a.s. Senica