OST pre obytné domy
Bratislava

Obytné domy
Bratislava


OST 985 Majerníka
dodávka a montáž technologického zariadenia, potrubných rozvodov, MaR,
+ stavebné úpravy. Výkon OST 1,31 MW

OST 984 Pribišova
dodávka a montáž technologického zariadenia, potrubných rozvodov, MaR,
+ stavebné úpravy. Výkon OST 2,37 MW

OST 978 Majerníka
dodávka a montáž technologického zariadenia, potrubných rozvodov, MaR,
+ stavebné úpravy. Výkon OST 2,85 MW

OST 980 Majerníka
dodávka a montáž technologického zariadenia, potrubných rozvodov, MaR,
+ stavebné úpravy. Výkon OST 1,28 MW

OST 996 Alexyho
dodávka a montáž technologického zariadenia, potrubných rozvodov, MaR,
+ stavebné úpravy. Výkon OST 0,6 MW

Termín: 7-10/2008


OST 805 Hraničná
dodávka a montáž technologického zariadenia, potrubných rozvodov, MaR,
+ stavebné úpravy. Výkon OST 0,6 MW

Termín: 8-10/2007

Objednávateľ: Bratislavská teplárenská a.s.
č. tel.: 02 / 57 37 28 63
Obytný súbor (Galvaniho ulica)
Bratislava

Obytný súbor (Galvaniho ulica)
Bratislava


Dodávka a montáž vnútorných rozvodov plynu, ÚK, MaR, kotolne o výkone 570 kW
Dodávka a montáž STL plynovej prípojky

Termín: 9-12/2006 - 1/2007

Dodávka a montáž plynofikácie, vonkajšieho rozvodu tepla, ÚK kotolňa o výkone 576 kW, MaR a silnoprúdu
Termín: 8/2005 - 6/2006

Objednávateľ: MONOLIT Slovakia s.r.o., Trenčín
č. tel.: 032 / 652 6538
Obytný dom (Nábrežná 1636)
Trenčín

Obytný dom (Nábrežná 1636)
Trenčín


Plynová kotolňa o výkone 585 kW - STL prípojka plynu
Termín: 4-6/2006

Objednávateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Trenčín
č. tel.: 0910 904 776
Bytový dom (Okružná 292)
Dubnica nad Váhom

Bytový dom (Okružná 292)
Dubnica nad Váhom


Rekonštrukcia objektu - prípojka plynu, kotolňa o výkone 180 kW
Termín: 4-5/2005

Objednávateľ: REGAS, s.r.o., Považská Bystrica
č. tel.: 042 / 432 8209
Bytový dom (A 45 b.j.)
Trenčín

Bytový dom (A 45 b.j.)
Trenčín

Dodávka a montáž ZTI, ÚK, plynoinštalácie, prípojky NTL plynu, kotolňa o výkone 220 kW
Termín: 4-9/2005

Objednávateľ: IP-STADREX, s.r.o., Drietoma
č. tel.: 032 / 649 9636
Sekciové domy sídlisko (Podháj)
Dubnica nad Váhom

Sekciové domy sídlisko (Podháj)
Dubnica nad Váhom


Vnútorná plynoinštalácia a ústredné vykurovanie - blok C2, časť 2
Termín: 5-8/2003

Vnútorná plynoinštalácia a ústredné vykurovanie - blok C2, časť 1
Termín: 4-6/2002

Objednávateľ: KOMPLET STAV s.r.o., Ladce
č. tel.: 042 / 462 824


Dodávka a montáž vykurovania
Termín: 8/1997 - 11/1998

Objednávateľ: TRIM s.r.o., Dubnica nad Váhom
Obytné domy
Trenčianska Teplá

Obytné domy
Trenčianska Teplá

Kotolne pre individuálne vykurovanie budov, 8krát a plynové prípojky
Termín: 10-11/2000

Objednávateľ: Považský cukor a.s.
č. tel.: 032 / 655 8642
Ubytovne rezortu MO
 

Ubytovne rezortu MO
Ubytovňa Zvolen V - Brezno
Plynová kotolňa o výkone 120 kW

Termín: 9-10/2005

Ubytovňa Šariš II - Prešov
Rekonštrukcia plynovej kotolne

Termín: 9-10/2005

Ubytovňa Liptov I. - Liptovský Mikuláš
Zmena vykurovania ubytovne - plynová kotolňa, prípojka plynu
Bloková stanica prípravy TUV o výkone 150kW

Termín: 9-12/2004

Objednávateľ: Bytová agentúra rezortu MO Trenčín
č.tel.: 032 / 748 0715
Bytový dom (24 b.j.)
Horné Srnie

Bytový dom (24 b.j.)
Horné Srnie

Rekonštrukcia plynofikácie a ÚK, 24 kotlov 23kW
Termín: 6-9/2002

Objednávateľ: Obec Horné Srnie
č. tel.: 032 / 658 8203, 658 8281
Na Petynce (40 b.j.)
Praha

Na Petynce (40 b.j.)
Praha

Dodávka a montáž ÚK

Objednávateľ: Pozemné stavby, a.s. Považská Bystrica
č.tel.: 042 / 442 1547
Dubnica nad Váhom (54 b.j.)
Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom (54 b.j.)
Dubnica nad Váhom

STL plynovod, prípojka a montáž ÚK

Objednávateľ: Mestský úrad Dubnica n/V.
č. tel.: 042 / 442 5233
Výstavba
Horné Srnie

Výstavba
Horné Srnie

Dodávka a montáž kotolne o výkone 250 kW
Termín: 12/1997 - 2/1998

Objednávateľ: K - TS s.r.o. Dubnica nad Váhom
6 bytových jednotiek
Bratislava

6 bytových jednotiek
Bratislava

Ústredné vykurovanie
Termín: 12/1998 - 1/1999

Objednávateľ: 1. garantovaná a.s. Bratislava
02 / 628 01 272
Lesný závod (bytová jednotka)
Opatová nad Váhom

Lesný závod (bytová jednotka)
Opatová nad Váhom

Vybudovanie vonkajšej a vnútornej kanalizácie, vodovodnej prípojky, ZTI, plynovej prípojky a ÚK
Termín: 7/1995

Investor: LESOSTAV š.p.
Výstavba rodinných domov (Tichá ul.)
Bratislava

Výstavba rodinných domov (Tichá ul.)
Bratislava

Plynoinštalácia, vykurovanie a zdravotechnika
Termín: 1/1999 - 5/2000

Objednávateľ: EURO-BUILDING a.s. Bratislava
č. tel.: 02 / 52 444 520