Firma Vikra vyrába a montuje ľahké a stredné oceľové kon-
štrukcie ako sú napríklad nosné konštrukcie pre potreby uloženia potrubných trás a technologických zariadení, samostatné konštrukcie prípadne aj zastrešenie a opláštenie, obslužné plošiny, lávky, schody, rebríky a brány.