Firma VIKRA vlastní rozsiahle oprávnenia v oblasti tlakových a plynových zariadení, ktoré nám boli vydané Slovenskou technickou inšpekciou, s ktorou úzko spolupracujeme na projektoch vyžadujúcich jej účasť. Tieto oprávnenia sme získali vďaka profesionalite našich vedúcich a montážnych pracovníkov.

» Technické zariadenia tlakové skupina A, B

» Technické zariadenia plynové skupina A, B