Profil
Na veľkosti projektu nezáleží, dôležitá pre nás je vždy len kvalita
Viliam králik
riaditeľ spoločnosti
Firma Vikra - Viliam Králik bola založená v roku 1994, od vtedy sa roz-
vinula v modernú, prosperujúcu a dynamicky rastúcu spoločnosť.
Jej cieľom je zabezpečiť a stále zvyšovať kvalitu práce, flexibilitu a serióznosť od spracovania projektovej dokumentácie cez samotnú realizáciu až po odovzdanie dokladov potrebných k úspešnému dokoneeniu diela v zmysle platných technických noriem i záručný a pozáručný servis. Do na1ej firmy sú príjmaní iba pracovníci s odbornou znalosťou, ktorí sú pravidelne zaškoľovaní na zvládnutie aj tých najnáročnejších úloh za pomoci najmodernejšieho vybavenia a technológií.
Vďaka profesionálnemu prístupu sme sa postupne prepracovali medzi popredné firmy na slovenskom trhu v oblasti dodávok a montáži:

» technologických zariadení a potrubných rozvodov
» vykurovania, tlakových a plynových zariadení
» zdravotechnika
» oceľové konštrukcie
» zváračské práce
» izolácie
» údržba a servis

 
Kvalita | Profesionalita | Flexibilita | Serióznosť | Inovatívnosť | Efektívnosť | Tímovosť | Bezpečnosť