Práve realizované stavby:

Prístavba zimného štadióna M. Gáboríka, Trenčín
» Dodávka a montáž vykurovania, zdravotechniky


2 x výmenníková stanica pre Bratislavskú teplárenskú, Bratislava
» Rekonštrukcia technologického zariadenia OST


Výrobná hala, Trebatice
» Dodávka a montáž vykurovania, plynoinštalácie a zdravotechniky


Admin. budova Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, Trenčín
» Rekonštrukcia kotolne, dodávka a montáž kotlov a príslušenstva, regulačnej stanice plynu a stavebné úpravy


Continental – Matador, Púchov
» Dodávka a montáž potrubných rozvodov v Expanznej hale


3x Rodinný dom
» Dodávka a montáž vykurovania, plynoinštalácie a zdravotechniky