Počas dlhých rokov praxe a naberania skúseností, sa z firmy VIKRA stala rýchlo rozvíjajúca sa spoločnosť, spåňajúca tie najvyššie požiadavky európskych noriem ako aj požiadavky tých najnáročnejších klientov.
Každý zákazník, či už menší alebo väčší, je pre spoločnosť nesmierne dôležitý a cenný, pretože jej dáva možnosť posunúť sa vpred.

Ďakujeme naším zákazníkom za spoluprácu, dôveru a za to, že z firmy VIKRA spravili firmu hladiacu v prvom rade na kvalitu
a profesionalitu.
 
PostcardViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash here.
 
Kvalita | Profesionalita | Flexibilita | Serióznosť | Inovatívnosť | Efektívnosť | Tímovosť | Bezpečnosť