Solárne systémy

Slnečná energia predstavuje významný alternatívny a dostupný zdroj energie. Množstvo slnečnej energie dopadajúcej na našu planétu niekoľko násobne prevyšuje energetickú potrebu ľudstva.

Najjednoduchším spôsobom, ako využiť slnečného žiarenia na výrobu energie, sú solárne kolektory. Na absorpčnej ploche kolektorov sa premení slnečné žiarenie na teplo, ktoré je odvedené pomocou čerpadla k ďalšiemu využitiu - príprava teplej úžitkovej vody, ohrev bazénu alebo podpora vykurovania.

Úspora energetických nákladov spojených s prípravou TUV predstavuje cca 60% , pri vykurovaní cca 35%. Nezáleží na tom či chcete nový kondenzačný kotol, kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo solárne kolektory sú vynikajúci a efektívny doplnok k týmto vykurovacím systémom.

Neváhajte a kontaktujte nás pre bližšie informácie!

Ohrev TUV s podporou vykurovania

Vákuový trubicový solárny kolektor

Plochý solárny kolektor

Ohrev TUV