Zimný štadión
Trenčín

Zimný štadión
Trenčín


Rekonštrukcia zmäkčovača vody pre úpravu ľadu
Termín: 12/2001

Plynoinštalácia, vybudovanie novej kotolne s výkonom 940 kW
Termín: 5-7/1998

Objednávateľ: Hokejový klub DUKLA Trenčín
č. tel.: 032 / 743 5429
Malý zimný štadión
Trenčín

Malý zimný štadión
Trenčín


Dodávka a montáž plynovej kotolne, ÚK, ZTI, plynoinštalácie
Výkon kotolne 180 kW

Termín: 10/2004 - 3/2005

Objednávateľ: Marián Gáborík, Trenčín
č. tel.: 032 / 748 0715
Výstavisko
Trenčín

Výstavisko
Trenčín

Regulačná stanica, areálový rozvod plynu, dodávka a montáž infražiaričov
Termín: 1-3/2008

Objednávateľ: Construma s.r.o.
č. tel.: 032 / 653 1672