Firma VIKRA vlastní rozsiahle oprávnenia v oblasti tlakových a plynových zariadení, ktoré nám boli vydané Slovenskou technickou inšpekciou, s ktorou úzko spolupracujeme na projektoch vyžadujúcich jej účasť. Tieto oprávnenia sme získali vďaka profesionalite našich vedúcich a montážnych pracovníkov.

» Technické zariadenia tlakové skupina A, B

» Technické zariadenia plynové skupina A, B
 
Technické zariadenia plynové skupina A

» a výrobu plynov s jednotkovým výkonom vyšším ako 10 Nm3/h vrátane zariadení upravujúcich zloženie plynu na technické hodnoty vyžadované osobitným predpisom alebo odberateľom

» b skladovanie s pretlakom plynu do 0,05 Mpa vrátane s vnútorným objemom nad 100 m3 (plynojemy zásobníky)

» d zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom nad 10 Nm3/h

» f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 Mpa

» g1 rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa

» g2 rozvod plynov z nekovových materiálov

» g3 acetylénovody

» h spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní

Médium: vykurovacie a technické plyny vč. bioplynu a kalového plynu
 
Technické zariadenia plynové skupina B

» a výrobu plynov s jednotkovým výkonom do 10 Nm3/h

» b skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 100m3

» d zásobovanie plynov z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom do 10 Nm3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov

» f znižovanie tlaku plynov so vstupným pretlakom plynu do 0,4 Mpa

» g1 rozvod plynu s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane

» g2 prípojky z nekovových materiálov

» h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín

Médium: vykurovacie a technické plyny vč. bioplynu a kalového plynu


 
Vyhláška 718/2002 Z.z.
(PDF)