Naša spoločnosť využila svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti montážnych prác a rozšírila svoju činnosť o údržbárske a servisné práce, opravy, revízie technologických zariadení a potrubných rozvodov v administratívnych i priemyselných objektoch.
Naši pracovníci sú NON - STOP pripravený nastúpiť do 24 hodín od nahlásenia poruchy zákazníkom, v havarijných prípadoch sme schopný reagovať okamžite a na miesto poruchy sa dostaviť v najkratšom možnom čase.
 
Vykonávame údržbu a servis:

» technologických zariadení a celkov
» kotolní, výmenníkových a odovzdávacích staníc tepla, vyvíjačov pary, rozvodov vykurovania a pary, tepelných čerpadiel, solárnych systémov a M a R
» tlakových zariadení
» plynových zariadení, rozvodov plynu (zemný plyn, bioplyn, technické plyny, propán - bután)
» zdravotechniky, rozvodov vody, úpravovní vody a kanalizácie
» kompresorovní, rozvodov stlačeného vzduchu
» plynojemov a iných zásobníkov