Dodávka a montáž vykurovacej techniky, tlakových a plynových zariadení je najkomplexnejšia činnosť firmy Vikra. Naša firma je vlastníkom rozsiahlych oprávnení a certifikácie na montáž a opravu týchto zariadení.
 
Vykurovanie a tlakové zariadenia

Dodávka a montáž:
» kotolní aj s kompletným technologickým zariadením
» kotle kvapalné a parné
» výmenníkových staníc a odovzdávacích staníc tepla
(voda / voda, para / voda)
» vyvíjačov pary
» tepelných čerpadiel a solárnych systémov
» rozvodov ústredného vykurovania (oceľ, meď, plast,
plastohliník)
» teplovzdušných VZT jednotiek, konvektorov, radiátorov
a podlahového vykurovania

» rozvodov pary a parovodov
» teplovodov
» tlakových nádob stabilných

» odborné prehliadky, skúšky a opravy tlakových zariadení
 
Plynové zariadenia

Dodávka a montáž
» celkovej plynoinštalácie
» regulačných a meracích staníc plynu
» priemyselných a domových plynovodov
» plynových vykurovacích jednotiek
» technologických zariadení na odber plynu bez obmedzenia
výkonu

» technologických zariadení na výrobu plynov a dopravu plynov
» rozvodov technických plynov ( kyslík, acetylén, propán -
bután, dusík, CO2 a pod.)

» rozvodov bioplynu a kalového plynu
» plynovodov VTL, NTL, STL a prípojok plynu z ocele
a polyetylénu


» odborné prehliadky, skúšky a opravy plynových zariadení