Dodávka a montáž:
» vodoinštalácie rozvodov úžitkovej vody a kompletného
zdravotechnického zariadenia

» rozvodov technologickej a požiarnej vody
» kanalizácie