KLÚ MV SR ARCO
Trenčianske Teplice

KLÚ MV SR ARCO
Trenčianske Teplice


Realizácia plynovej kotolne o výkone 750 kW vrátane MaR, vybudovanie plynovej prípojky a regulačnej stanice plynu
Termín: 10/2004 - 2/2005

Objednávateľ: Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR ARCO, Trenčianske Teplice
č. tel.: 032 / 655 2431, 655 2116
ZZS
Púchov

ZZS
Púchov


Kompletná dodávka a montáž ÚK , časť „A+B”
Termín: 1-6/1996

Kompletná dodávka a montáž ÚK , časť „C”
Termín: 11-12/1995

Investor: Pozemné stavby Púchov, s.r.o.
č. tel.: 042 / 442 2241
KÚPELE
Nimnica

KÚPELE
Nimnica

Kompletná dodávka vnútorn. a vonkajších teplovodov, ÚK vo výmenníkových staniciach, elektroinštalácia
Objednávateľ: Pozemné stavby Púchov
č.tel.: 042 / 463 1182
AESKULAP
Trenčianske Teplice

AESKULAP
Trenčianske Teplice

Rekonštrukcia ÚK a ZTI, plynoinštalácie
Montáž OST

Termín: 10-12/2003 - 1-2/2004

Objednávateľ: DMK-BAU s.r.o.
č. tel.: 032 / 655 2145
ÚSS
Adamovské Kochanovce

ÚSS
Adamovské Kochanovce


Plynofikácia, dodávka a montáž kotolne na tepelný zdroj 0,7MW
Termín: 5-9/1997

Objednávateľ: ÚSS Adamovské Kochanovce
č. tel.: 032 / 659 0376, 659 0265
Základná škola
Trenčianska Teplá

Základná škola
Trenčianska Teplá


Rekonštrukcia plynovej kotolne o výkone 590 kW
Termín: 8-9/2007

Objednávateľ: Obec Trenčianska Teplá
č. tel.: 032 / 659 1311
ZŠ, Ul.Východná
Trenčín

ZŠ, Ul.Východná
Trenčín

Rekonštrukcie a modernizácie tepelných zdrojov
Termín: 10/2007 - 3/2008

Objednávateľ: ERES a.s., Trenčín
č. tel.: 032/ 652 8531
ZŠ, Ul.Novomeského
Trenčín

ZŠ, Ul.Novomeského
Trenčín

Rekonštrukcie a modernizácie tepelných zdrojov
Termín: 10/2007 - 3/2008

Objednávateľ: ERES a.s., Trenčín
č. tel.: 032/ 652 8531
MŠ, Kubranská cesta
Trenčín

MŠ, Kubranská cesta
Trenčín

Rekonštrukcie a modernizácie tepelných zdrojov
Termín: 10/2007 - 3/2008

Objednávateľ: ERES a.s., Trenčín
č. tel.: 032/ 652 8531
Základná škola
Mikušovce

Základná škola
Mikušovce


Rekonštrukcia kotolne ZŠ z tuhého paliva na plyn o výkone 240 kW
Termín: 8-9/2003

Objednávateľ: Obec Mikušovce
č. tel.: 042 / 446 4082
Základná škola
Motešice

Základná škola
Motešice

Rekonštrukcia kotolne ZŠ z tuhého paliva na plyn o výkone 150 kW, areálový rozvod plynu
Termín: 11-12/2003

Objednávateľ: ZŠ Motešice - Obecný úrad Motešice
č. tel.: 032 / 659 4221
Základná škola
Ilava

Základná škola
Ilava

Rekonštrukcia kotolne, prípojka plynu, vnútorný rozvod plynu, kotolňa o výkone 270 kW
Termín: 8-9/2002

Objednávateľ: ZŠ Ilava
č. tel.: 042 / 446 5343
ZŠ Štefana Závodníka
Pružina

ZŠ Štefana Závodníka
Pružina

Rekonštrukcia kotolne, zmena vykurovania z tuhého paliva na plynné, plynová prípojka, stavebné úpravy a MaR
Výkon kotolne 476 kW

Termín: 8-9/1999

Objednávateľ: ZŠ Pružina
I. Základná škola
Ilava

I. Základná škola
Ilava

Dodávka a montáž ústredného vykurovania, kotolňa
Termín: 5-8/1998

Objednávateľ: Okresný úrad Ilava
č.tel: 042 / 449 8138
Základná škola
Považská Teplá

Základná škola
Považská Teplá


Prípojka plynu, vnútorná plynoinštalácia, ÚK, kotolňa o výkone 480 kW
Termín: 5-7/1997

Objednávateľ: Okresný úrad Považská Bystrica
SOU - stavebné
Trenčín

SOU - stavebné
Trenčín

Rekonštrukcia ústredného vykurovania
Termín: 6-7/1997

Objednávateľ: CONSTRUMA s.r.o. Trenčín
č. tel.: 032 / 653 1672