Máme 26 rokov skúseností

Firma Vikra – Viliam Králik bola založená v roku 1993, od vtedy sa rozvinula v modernú, prosperujúcu a dynamicky rastúcu spoločnosť. Jej cieľom je zabezpečiť a stále zvyšovať kvalitu práce, flexibilitu a serióznosť od spracovania projektovej dokumentácie cez samotnú realizáciu až po odovzdanie dokladov potrebných k úspešnému dokončeniu diela v zmysle platných technických noriem i záručný a pozáručný servis.

Do našej firmy sú príjmaní iba pracovníci s odbornou znalosťou, ktorí sú pravidelne zaškoľovaní na zvládnutie aj tých najnáročnejších úloh za pomoci najmodernejšieho vybavenia a technológií.

„Dlhoročné skúsenosti a kvalitní ľudia tvoria mimoriadne výsledky.“ 

Viliam Králik – riaditeľ spoločnosti

Naše služby

Vďaka profesionálnemu prístupu sme sa postupne prepracovali medzi popredné firmy na slovenskom trhu v oblasti dodávok a montáži:

ČO HOVORIA NAŠI KLIENTI

Naša spoločnosť spolupracuje s firmou VIKRA od roku 2005.Počas tejto spolupráce sme spolu zrealizovali niekoľko desiatok projektov v oblasti dodávky a montáže ústredného kúrenia ako aj dodávky a montáže zdravotechniky. Všetky projekty boli zrealizované  na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni pri splnení všetkých podmienok vyplývajúcich s požiadaviek investora a zmluvy o dielo vrátane dodržania termínov ukončenia diela.

  • Ing. Peter Tomanička
  • Výrobno-technický riaditeľ, VOD-EKO a.s., Trenčín

Inštalácia plynových regulačných, zabezpečovacích a reverzačných rád pre sklársku taviacu U-plamennú regeneratívnu pec F71 (17,23 MW), plynových zmiešavacích regulačných staníc pre 4 feedre vrátane rozvodov a tiež systém vodného chladenia vystrojenia pece. Oceňujeme profesionálny prístup firmy VIKRA, ktorá uskutočnila dielo vo vysokej kvalite a v požadovaných termínoch vrátane sprievodnej technickej dokumentácie podľa platnej Vyhl. Č.508/2009 Z.z.

  • Miroslav Šebík
  • Director Technics CZ+SK, Vetropack Nemšová s.r.o.

Na základe skúseností z dlhoročnej spolupráce s firmou Viliam Králik - VIKRA Dubnica nad Váhom oceňujem vysoko profesionálny prístup ku každej zákazke, ktorú pre našu spoločnosť firma realizovala. Reakcia na dopyt je rýchla, komunikácia na vysokej úrovni, požadované technické riešenia a materiály sú dodržané. S kvalitou vykonaných prác a dodávok som veľmi spokojný, ako aj s rýchlou implementáciou prípadných zmien počas realizácie diela. Dohodnuté termíny, či už nástupu na montáž alebo odovzdania diela, sú vždy splnené.

  • Ing. Peter Stopka
  • Plant engineering, Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov

PREČO SI VYBRAŤ NÁS

Skúsenosti a šikovní zamestnanci sú výhoda, ktorá predčí takmer všetko. Máme za sebou množstvo úspešných projektov. Veľa zamestnancov u nás pracuje dlhodobo a všetkých pravidelne preškoľujeme.

Poradíme vám už pri návrhu riešenia, zabezpečíme vypracovanie projektovej dokumentácie, zákazku dokončíme v najlepšej kvalite, zabezpečíme potrebné skúšky a vy tak dostanete dielo s celou dokumentáciou. Postaráme sa aj o záručný a pozáručný servis. Alebo sa na nás obráťte len s prosbou o radu.

Vieme, že sledovať novinky a trendy je kľúčové. Preto sa zúčastňujeme na odborných výstavách, produktových školeniach a sledujeme, čo sa v našom odbore deje. Aby naše zákazky boli v špičkovej kvalite, používame moderné technické vybavenie.