Prívod a rozvod tepelnej energie  v Sušiarni reziva NARDI
Horúcovod
Zásobovanie teplom a rekonštrukcia  výmenníkovej stanice objektov Dolná kolónia                                

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: BUČINA-MONT, s.r.o. Zvolen; BUČINA ZVOLEN a.s.
  • Miesto: Zvolen
  • Termín: 2000 – 2001
  • Typ: vykurovanie