Personálna politika

Firma Vikra veľmi dobre vie, že svoju víziu, udržať sa medzi poprednými firmami na Slovensku, môže uskutočňovať len za pomoci kvalifikovaných a spokojných pracovníkov. Preto okrem prísneho výberu pracovníkov kladieme vysoký dôraz aj na ich vzdelávanie a rozvoj za pomoci odborných seminárov, školení, kurzov a literatúry. Takisto je našim cieľom zabezpečiť pozitívnu motiváciu našich zamestnancov, pomocou spravodlivého finančného odmeňovania, rôznych benefitov, spoločenských a športových podujatí. 

Naša firma disponuje päťdesiatimi stálymi pracovníkmi, ktorých počet a profesijnú štruktúru vieme flexibilne zvýšiť v závislosti od počtu, veľkosti a typu zazmluvnených zákaziek. Týchto pracovníkov viem poskytnúť  aj na zákazky realizované v krajinách Európskej únie.

Firma Vikra pravidelne rozširuje rady svojich zamestnancov.

Aktuálna pracovná ponuka:

Odoslaním životopisu beriete na vedomie spracovanie osobných údajov.

V prípade záujmu o zamestnanie nás kontaktujte

Adresa

Obchodná ulica 4259/9, Dubnica nad Váhom, Slovensko