Kompletná rekonštrukcia vykurovania, chladenia a zdravotechniky

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: EVPU a.s.
  • Miesto: Nová Dubnica
  • Termín: 5 / 2007 – 1/2008
  • Typ: vykurovanie, zdravotechnika