Rekonštrukcia kotolne, rozvodov vykurovania a koncových zariadení, plynoinštalácie a regulačnej stanie plynu, zdravotechniky a vzduchotechniky.

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: DOPET s.r.o., Trnava
  • Miesto: Trenčín
  • Termín: 5 – 12/ 2006
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia