Dodávka a montáž zdravotechniky a vykurovania na akcii  Sociálno-prevádzková budova LAS Trenčín
Rekonštrukcia ÚK, vodovodného hydrantu a stlačeného vzduchu v hale PORSCHE
Dodávka a montáž ÚK – Prístavba skladového hospodárstva k výrobnej hale

 

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: LAS s.r.o. Trenčín
  • Miesto: Trenčín
  • Termín: 4 – 8 / 1996
  • Typ: vykurovanie, zdravotechnika