Dodávka a montáž vykurovania, prípojky plynu, regulačnej stanice plynu a rozvodov plynu

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: CONSTRUMA s.r.o. Trenčín
  • Miesto: Trenčín
  • Termín: 6 – 11 / 2001
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia