Dodávka a montáž plynovej kotolne o výkone 120 kW, regulačnej stanice plynu, plynoinštalácie

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.
  • Miesto: Trenčín
  • Termín: 6 – 7 / 2002
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia