Základná škola Trenčianska Teplá
Rekonštrukcia plynovej kotolne o výkone 590 kW
Miesto: Trenčianska Teplá

ZŠ, Ul. Východná, Ul. Novomeského, MŠ, Kubranská cesta
Rekonštrukcie a modernizácie tepelných zdrojov
Miesto Trenčín

ZŠ Mikušovce
Rekonštrukcia kotolne ZŠ z tuhého paliva na plyn o výkone 240 kW
Miesto Mikušovce

ZŠ Motešice
Rekonštrukcia kotolne ZŠ z tuhého paliva na plyn o výkone 150 kW, areálový rozvod plynu
Miesto: Motešice

ZŠ Hviezdoslavova
Rekonštrukcia kotolne, prípojka plynu, vnútorný rozvod plynu, kotolňa o výkone 270 kW
Miesto: Ilava

ZŠ Štefana Závodníka
Rekonštrukcia kotolne, zmena vykurovania z tuhého paliva na plynné, plynová prípojka, stavebné úpravy a MaR, výkon kotolne 476 kW
Miesto: Pružina

I. ZŠ
Dodávka a montáž ústredného vykurovania, kotolňa
Miesto: Ilava

ZŠ Považská Teplá
Prípojka plynu, vnútorná plynoinštalácia, ÚK, kotolňa o výkone  480 kW
Miesto: Považská Teplá

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: Samosprávy
  • Miesto: Považská Teplá, Ilava, Pružina, Motešice, Mikušovce, Trenčín, Trenčianska Teplá
  • Termín: 1997 / 1998 / 1999 / 2002 / 2003 / 2007 / 2008