Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. V tomto dokumente vás informujeme, aké osobné údaje spracovávame, prečo ich spracovávame, na ako dlho a aké sú vaše práva.

Kto je správca?

Správca osobných údajov na webe www.vikra.sk je spoločnosť Viliam Králik – VIKRA, so sídlom Dubnica nad Váhom, Obchodná ulica 4259/9, 01841, IČO: 32288352, DIČ: SK1020501878, zapísaná pod spisovou značkou č. 302 – 3591 z dňa 29.11.1993 v ObÚ v Trenčíne. (ďalej len Správca).

Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade otázok použite prosím tel.: +421/42/44 2 6767 alebo e-mail: vikra@vikra.sk

Kedy spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame v prípade odoslania kontaktného formulára a odoslania životopisu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

V prípade odoslania kontaktného formulára spracovávame tieto osobné údaje:

 • E-mailovú adresu
 • Meno
 • Telefón
 • Web
 • Text správy

Tieto osobné údaje je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, rokovanie o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Vami vznesenú otázku. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nariadenia. Tieto osobné údaje budú Správcom spracovávané počas obdobia rokovania o uzavretí zmluvy, najdlhšie 1 rok od vášho dopytu, ak neudelíte súhlas k ďalšiemu spracovaniu.

V prípade odoslania životopisu spracovávame osobné údaje zadané v životopisu.

Tieto osobné údaje je nutné spracovať pre rokovanie o ponuce. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nariadenia. Tieto osobné údaje budú Správcom spracovávané počas obdobia rokovania o uzavretí zmluvy, najdlhšie 1 rok od vášho dopytu, ak neudelíte súhlas k ďalšiemu spracovaniu.

Kto ďalší môže mať prístup k vašim osobným údajom?

Správca spolupracuje s ďalšími subjektami (spracovatelia), ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom.

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať aj títo spracovatelia:

 • Administrátor webu
 • Účtovníčka
 • HR

Aké sú vaše práva?

Vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, prípadne žiadať kópiu týchto osobných údajov,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovávania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovania o zmluve a bude vykonaný len v prípade, že záujmy spoločných správcov neprevažujú nad vašou ochranou súkromia,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov, prípadne na súd.