Dodávka a montáž vykurovania – kotolňa o výkone 1,2 MW, prípojky plynu,  regulačnej stanice plynu a vnútornej plynoinštalácie

 

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: Vion a.s.
  • Miesto: Trenčín
  • Termín: 4 / 2008 – 4 / 2009
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia