Považský cukor zastáva na slovenskom trhu vedúce postavenie z hľadiska objemu výroby cukru, šírky sortimentu a kvality výrobkov.

V roku 2000 sa uskutočnila veľká investícia do modernizácie závodu na zvýšenie kapacity výroby cukru. Táto rozsiahla modernizácia trvala do roku 2005 a my sme sa na jej veľkej časti podieľali a to dodávkou a montážou technologických zariadení a potrubných rozvodov. Naša spolupráca na modernizácii a zlepšovaní výrobného procesu pokračuje doteraz. 

Realizovali sme potrubné rozvody z rôznych materiálov pre dopravu melasy, tlakového vzduchu, oxidu uhličitého, bioplynu, pary, chladiacej vody, barometrickej vody, vykurovania, rôznych štiav, zemného plynu a rôznych technických plynov.

Ďalej sme inštalovali technologické zariadenia,  čerpadlá, kompresory, vzdušníky, zásobníky, výmenníky a iné pre potreby spracovania cukrovej repy a výroby cukru.

Naša spoločnosť samozrejme dodávala a montovala vykurovanie a zdravotechnickú inštaláciu do budov v rámci areálu závodu.

Na základe dobrých skúseností s našou spoločnosťou sme boli oslovený aj na celoročný servis a údržbu.

 

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: Považský cukor a.s.
  • Miesto: Trenčianska Teplá
  • Termín: 2000 – 2019
  • Typ: strojnotechnologické zariadenia, potrubné rozvody, vykurovanie, plynoinštalácia, oceľové konštrukcie