Dodávka a montáž kotolne, rozvodov vykurovania, systému podlahového vykurovania, plynoinštalácie a zdravotechniky

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: Keraming a.s., Trenčín
  • Miesto: Trenčín
  • Termín: 6 – 8 / 2007
  • Typ: vykurovania, plynoinštalácia, zdravotechnika