Dodávka a montáže vykurovania, plynoinštalácie, prípojky plynu, regulačnej stanice plynu a zdravotechniky

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: MONOLIT Slovakia s.r.o., Trenčín
  • Miesto: Trenčín
  • Termín: 2 – 6 / 2006
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia, zdravotechnika