Dodávka a montáž zdravotechniky

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: Keraming a.s.
  • Miesto: Trenčianske Stankovce
  • Termín: 6 – 8 / 2011
  • Typ: zdravotechnika