Hala 2
Plynofikácia haly, reg. stanica plynu, montáž vzduchotechnických jednotiek, kotolne a UK

Hala 1
Plynofikácia haly

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
  • Miesto: Ilava
  • Termín: 2007 – 2008
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia