Dodávka a montáž  rozvodov vykurovania a zdravotechniky

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: VOD-EKO a.s.
  • Miesto: Bratislava
  • Termín: 11 / 2014 – 2 / 2015
  • Typ: vykurovanie a zdravotechnika