Dodávka a montáž vnútorných rozvodov  plynu, ÚK, MaR, kotolne o výkone 570 kW, dodávka a montáž STL plynovej prípojky
Termín: 9 – 12 / 2006 – 1 / 2007

Dodávka a montáž plynofikácie, vonkajšieho rozvodu tepla, ÚK kotolňa o výkone 576 kW, MaR a silnoprúdu
Termín: 8 / 2005 – 6 / 2006

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: MONOLIT Slovakia s.r.o., Trenčín
  • Miesto: Bratislava
  • Typ: vykurovanie a plynoinštalácia