Plynová kotolňa o výkone 585 kW, vyregulovanie systému UK, MaR , vnútorná plynoinštalácia, regulačná stanica plynu, STL prípojka plynu

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Trenčín
  • Miesto: Trenčín
  • Termín: 4 – 6 /2006
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia