Dodávka a montáž kotolne o výkone 220 kW, rozvodov vykurovania, vnútornej plynoinštalácie, regulačnej stanice plynu, prípojky STL plynu a zdravotechniky

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: IP-STADREX, s.r.o., Drietoma
  • Miesto: Trenčín
  • Termín: 4 – 9 / 2005
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia, zdravotechnika