Rekonštrukcia objektu –  dodávka a montáž kotolne o výkone 180 kW a vnútornej plynoinštalácie, regulačnej stanice plynu a prípojky plynu

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: REGAS, s.r.o.
  • Miesto: Dubnica nad Váhom
  • Termín: 4 – 5 / 2005
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia