Spoločnosť Continental Matador Rubber Púchov je medzinárodná výrobná spoločnosť podnikajúca v gumárenskom priemysle s 65-ročnou tradíciou. Vyrába osobné pneumatiky rôznych značiek patriacich do portfólia Continental.

Od roku 2005 patrí naša spoločnosť medzi popredných dodávateľov technologických zariadení a potrubných rozvodov či už pri budovaní nových zariadení alebo rekonštrukcii a modernizácii stávajúcich a to buď ako generálny dodávateľ alebo v rámci subdodávok.

Realizovali sme potrubné rozvody z rôznych materiálov pre  dopravu tlakového vzduchu, chladiacej vody, olejov, kaučuku, pary, hydrantovej vody, zemného plynu a technických plynov.

Dodávali a montovali sme technologické zariadenia, zásobníky, systémy riadenia a silnoprúdové inštalácie pre rôzne úseky výroby pneumatík.

 

Výpis významnejších zákaziek:

Rozšírenie úložiska a denných zásobníkov procesných olejov pre ML 17 – ML 19
Priemyselné rozvody, tech. zariadenia, silnoprúd a systém riadenia

Prípravovňa zmesí – 2. Etapa – potrubné rozvody v prípravovni zmesí PS III, UK, ZTI

Prípravovňa zmesí I. – priemyslové rozvody, systém riadenia

Skúšobné centrum GEP – potrubné rozvody stlačeného vzduchu a chladenia

Výrobná hala Sever 2. Etapa – priemyslové rozvody a tech. zariadenia

Stáčanie procesných olejov / Úložisko procesných olejov – priemyselné rozvody, silnoprúd a systém riadenia

Výrobná hala JUH – potrubné rozvody

Rekonštrukcia skladu K a H – potrubné rozvody

Výrobná hala SEVER – potrubné rozvody, systém riadenia

Úložisko procesných olejov – priemyselné rozvody a systém riadenia

Rekonštrukcia linky ML 3 – Priemyselné rozvody upchávkového oleja

Centrálny rozvod upchávkového oleja v objekte CMTT – potrubné rozvody

Výrobná hala m. o. 21–27 – potrubné rozvody

Prípravňa zmesí II., miešacia linka ML 11 – potrubné rozvody

Miešacia linka ML 11 – ML 12  – Výmenníková stanica, Prevádzkové úložisko zmäkčovadiel IIpotrubné rozvody

Sklad hotových výrobkov – Prekládka plynovodu STL DN 500 240 kPa

Výrobná hala m. o. 15–21 – potrubné rozvody

Výrobná hala Príprava polotovarov 2
Uzatvorený chladiaci okruh vytlačovacích liniek TX1 a TX2
Priemyselné rozvody, tech. zariadenia, silnoprúd, MaR, oceľové konštrukcie 

Objekt V02 – Energosuterén v lisovacom kanáli
Priemyselné rozvody, tech. zariadenia, silnoprúd a systém riadenia

Výrobná hala m. o. 1–15 – potrubné rozvody, silnoprúd, systém riadenia

Miešareň ML č.5 – potrubné rozvody

Výrobná hala – Dokončovňa – potrubné rozvody

 

 

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: Continental Matador Rubber s.r.o.
  • Miesto: Púchov
  • Termín: 2005 – 2019
  • Typ: strojnotechnologické zariadenia, potrubné rozvody, vykurovanie, plynoinštalácia, oceľové konštrukcie