Realizácia obnovy zdroja tepla na kľuč.
Kotolňa o výkone  3,07 MW ,úpravy rozvodov vykurovania a TUV, komínový systém s podpornou oceľovou konštrukciou, plynoinštalácia, MaR, elektroinštalácia a stavebné úpravy

Prípojka tepla a úpravy bazénu Grand
Napojenie vykurovania bazénu Grand na kotolňu Krym

Napojenie odovzdávacej stanice tepla hotela Slovakia na kotolňu Krym
Dodávka a montáž OST, úprava rozvodov vykurovania a TUV, MaR, elektroinštalácie, teplovodu a stavebných úprav

 

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: Kúpele Trenčianske Teplice a.s.
  • Miesto: Trenčianske Teplice
  • Termín: 7 – 9/ 2015
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia