Intenzifikácia ČOV
Dodávka a montáž vykurovania, kotolňa o výkone 315 kW,  plynoinštalácie, regulačnej stanice plynu a zdravotechniky
Termín: 8 – 12 / 2014
Objednávateľ: VOD-EKO a.s.

Plynojem – výmena vykurovacieho hada
Termín: 6 – 7 / 2004
Typ: vykurovanie
Objednávateľ: Trenčianska vodohosp. Spoločnosť a.s. Trenčín

Rekonštrukcia kotolne a plynová prípojka
Výkon kotolne 620 kW
Termín: 6 – 9 / 2003
Typ: vykurovanie plynoinštalácia
Objednávateľ: Trenčianska vodohosp. Spoločnosť a.s. Trenčín

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: VOD-EKO a.s.; Trenčianska vodohosp. Spoločnosť a.s. Trenčín
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia, zdravotechnika