Celoročné servisné a údržbárske práce

Manipulačná a skladová hala
Vonkajší STL plynovod, plynofikácia

Plynofikácia areálu EVPÚ
Kotolňa o výkone 340 kW, plynové vykurovacie telesá, rozvody STL a NTL plynu

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: EVPÚ a.s.
  • Miesto: Nová Dubnica
  • Termín: 2005 – 2019
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia, zdravotechnika