Hala nárezov – dodávka a montáž zdravotechniky, rozvodov stlačeného vzduchu, ležatej kanalizácie

Prístavba šatní – zdravotechnická inštalácia

Oprava rozvodov vykurovania v AB

Dodávka a montáž kotolne, ÚK, ZTI

Rozvody tlak. vzduchu

Rozvody pary k udiarňam a varným komorám

Oprava systémovej vody

Rekonštrukcia modernizácia prevádzok 

Redukčná stanica pary, potrubné rozvody

 

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: PMP Púchov
  • Miesto: Púchov
  • Termín: 2008 – 2012 
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia, zdravotechnika, technologické zariadenia, potrubné rozvody