IBV Borčice

Rozvod STL plynovodu a prípojky k rodinným domom
Rozvod vodovodu a prípojky k rodinným domom
Termín: 8 / 2010 –  10 / 2010
Miesto: Borčice
Objednávateľ: Intertom s.r.o

STL – plynovod Príles
Miesto: Trenčianska Teplá, časť Príles
Termín: 8 / 2006 –  7 / 2007
Objednávateľ: Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín

Rozvod STL zemného plynu pre priemyselnú zónu ZTS
STL plynovod DE 15 – DZ 20, úsek č.8
Priemyselný plynovod ZP od objektu DE15 po objekt DM 6
Prípojka STL plynu pre objekt ZTS ŠPECIÁL, DC 45, DU 48, DM 6
Termín: 2000 – 2007
Miesto: Dubnica nad Váhom
Objednávateľ : DNV ENERGO, Dubnica nad Váhom

IBV Háje Rozšírenie STL plynovodu a vodovodu Kvadrant II
Termín: 7/ 2007 – 5/ 2008
Miesto: Dubnica nad Váhom
Objednávateľ: STAVMAX PLUS, s.r.o. 

IBV Pod Húštikom Výstavba STL plynovodu
Termín: 9 – 11 / 2000
Miesto: Nová Dubnica / Kolačín
Objednávateľ: Občianske združenie Húštik

Námestie Matice Slovenskej  – STL plynovod
Termín: 6 / 2001
Miesto Dubnica nad Váhom
Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom