Výmena vykurovacieho telesa – Plynojem
Termín: 8 – 9 / 2003

Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu tepla
Termín: 9 – 10 / 2002

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: Trenčianska vodohosp. Spoločnosť a.s. Trenčín
  • Termín: 2002, 2003
  • Typ: vykurovanie, potrubné rozvody