Dodávka a montáž výmenníkovej stanice o výkone 500 kW, rozvodov vykurovania, bytových odovzdávacích staníc tepla, zdravotechniky, prípojok vody a kanalizácie a horúcovodu.

 

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: Monolit Slovakia s.r.o.
  • Miesto: Bratislava
  • Termín: 5 / 2009 – 8 / 2010
  • Typ: vykurovanie, zdravotechnika