Realizácia obnovy zdroja tepla na kľuč za plnej prevádzky hotela.
Kotolňa o výkone 2,16 MW, úpravy rozvodov vykurovania a  TUV, komínový systém s podpornou oceľovou konštrukciou, regulačná stanica plynu, vnútorná plynoinštalácia,   MaR, elektroinštalácia a stavebné úpravy

 Úpravy v OST P1
Prepojenie kotolne PAX s odovzdávacou stanicou tepla P1 horúcovodom, úprava rozvodov vykurovania, dodávka a montáž OST, MaR, stavebné úpravy

 

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: Kúpele Trenčianske Teplice a.s.
  • Miesto: Trenčianske Teplice
  • Termín: 5 – 9 / 2016
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia