Rekonštrukcia ÚK prístavku tkáčovne  – Vykurovanie + MaR
Dodávka a montáž OST o výkone 250 kW
Vybudovanie požiarno-sociálneho vodovodu – trasa č.5

Rekonštrukcia rozvodov pary do tkáčovne

Montáž  rozvodu  plynu na sušiacom  stroji Brückner
Vybudovanie vnútorného plynovodu k sušiacemu a fixačnému stroju Brückner
Montáž potrubných rozvodov chemikálií k stroju Bruckner

Vybudovanie požiarno-sociálneho vodovodu – I. etapa
Úprava pitno-požiarneho vodovodu – II. etapa

Oprava technologickej kanalizácie

Modernizácia kotolne – Rozvody  plynu a zjednotenie parných rozvodov

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: MERINA a.s. / Trentex s.r.o.
  • Miesto: Trenčín
  • Termín: 2000 – 2008
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia, potrubné rozvody, zdravotechnika